Servicevillkor

Mobilverkstan i Sverige AB

Ansvar för innehåll
I samband med reparation raderar inte Mobilverkstan innehållet i din enhet som tex telefonbok, bilder om det inte är överenskommet. OBS!! Mobilverkstan ansvarar dock aldrig för förlorat innehåll. Vid reparation kan mobil eller surfplatta alltid hamna i återställningsläge vilket innebär att all information kommer raderas med automatik efter återställningen. Viktigt att alltid ha en backup innan enheten skickas till oss. Utöver detta kan Mobilverkstan inte ta ansvar för eftermonterade tillbehör såsom t.ex. skyddsfilm till display eller baksida.

Garanti och kostnadsförslag
Vid en reparation kan följdfel uppstå pga att den felaktiga enheten påverkat andra komponenter som ev måste bytas eller att kunden inte uppgett detta vid inlämnandet. Mobilverkstan ger alltid ett prisförslag före att en reparation påbörjats. Mobilverkstan lämnar 3 månaders garanti på utförd reparation, är du registrerad avtalskund gäller 12 månaders garanti. Om enheten har lagats hos en auktoriserad verkstad kommer den ursprungliga garantin fortsätta att gälla. Om enheten har lagats hos en icke-auktoriserad verkstad kommer den ursprungliga garantin upphöra att gälla för samtliga eventuella fel på enheten i framtiden. Är du avtalskund är Mobilverkstan alltid behjälplig med att sända enheten till rätt verkstad vid åberopande av garanti. För mer info gällande garantifrågor och hur du går till väga se Lathund för Avtalskund

Ansvar för inlämnad enhet
Om du inte har hämtat ut din produkt och betalat alla utestående kostnader inom en (1) månad efter att du mottagit meddelande från Mobilverkstan om att service har utförts på din produkt, kommer Mobilverkstan att betrakta din produkt som övergiven egendom och äger rätt att förfoga över produkten i enlighet med tillämplig lag.

Fukt och vätska
Vatten och andra vätskor leder ström och orsakar korrosion. En fuktskadad enhet kan fungera klanderfritt under en längre tid, men fel kan uppstå med tiden orsakade av korrosion. Av den anledningen kan inte servicegaranti lämnas på enheter som blivit utsatta för någon form av fukt/vätska. Mobilverkstan lämnar således endast 3 månaders garanti på den utbytta reservdelen och ej på hela telefonen / surfplattan /datorn

Tapp och klämskador
Även tapp och klämskador kan ge fel som uppstår efter viss tid. Om enheten har skador av detta slag informeras kunden och ges möjlighet att besluta om fortsatt reparation.

Fraktkostnader
Frakt kostnader som uppstår för att returnera enhet till kund bekostas av kunden. Är du registrerad avtalskund skickas enheten fraktfritt.

Frakter / Transportskador
Kund är skyldig att kontrollera att innehållet är fullständigt och intakt direkt vid uppackning. Eventuella skador/avvikelser i/på en försändelse skall dokumenteras med bild på emballage/produkt och meddelas till oss inom 24 timmar. Endast anmälningar till epost adressen service@mobilverkstan.se accepteras. Ange alltid kollinummer och/eller ärendenummer. Kommer anmälan inte in på detta sätt eller inom dessa tider riskerar ärendet att nekas. Vi tar inga egna beslut innan DHL eller transportören är klar med sin utredning och deras beslut blir vägledande. Skickas paket till Mobilverkstan skall detta alltid ske som rekommenderad post om du är privatperson.

Ansvar för bifogade tillbehör
Mobilverkstan tar inte något ansvar för inskickade tillbehör. Bifoga aldrig andra tillbehör förutom batteri, bifoga aldrig originalkartong eller originalfaktura/kvitto till oss. Vi ersätter inga tillbehör, kvitton/fakturor eller emballage som påstås komma bort under vår hantering. Andra tillbehör än batterier bifogas endast om det är relaterat till felet.

Sim-kort
Mobilverkstan rekommenderar att sim-kortet avlägsnas från enheten innan den skickas till oss. Mobilverkstan tar inget ansvar om sim kortet försvinner, skadas under transporten eller vid reparationstillfället. Ett nytt sim kort kan alltid hämtas hos den operatör kunden har sitt abonnemang med bibehållet mobilnummer.

Servicetid
Normal servicetid vid in skick är normalt 2-3 dgr men kan variera pga brist på reservdelar eller hög belastning.

Betalningsvillkor
Faktura efter kreditprövning eller enligt överenskommelse

Påbörja reklamationsärende
019 - 12 90 20
info@mobilverkstan.se
Drottninggatan 40,
702 22 Örebro

Mobilverkstan
Org. nr. 556522-8763

Mån-Fre
09-18
Lunchstängt 13-14
Helger: Stängt